Tag: Michel Foucault

  • Udsat på grund af børnehaven

    Pædagoger over hele Danmark arbejder for at hjælpe børn med vanskeligheder til at blive en del af fællesskabet, men er børnehavens fokus på vanskeligheder i virkeligheden med til at fastholde børnene i deres vanskeligheder?

  • Læreprocesser, didaktik og barnet som subjekt

    Samfundet stiller store krav til pædagogerne i børnehaven gennem lovgivning og kommunale temaplaner. Børn skal både opdrages til at indordne sig samfundets normer og samtidig være unikke individer der tager demokratisk stilling. Men hvordan kan pædagogen forstå sin rolle i en virkelighed fyldt med disse modsatrettede krav og forventninger?