Tag: Hannah Arendt

  • Vi skal forsætte på børnenes begyndelser

    Mit mål som pædagog er at være med til at danne børn til deltagere i det store fællesskab. Det gør jeg ved at gribe børnenes idéer og inddrage dem i beslutninger omkring stuens aktiviteter.

  • Læreprocesser, didaktik og barnet som subjekt

    Samfundet stiller store krav til pædagogerne i børnehaven gennem lovgivning og kommunale temaplaner. Børn skal både opdrages til at indordne sig samfundets normer og samtidig være unikke individer der tager demokratisk stilling. Men hvordan kan pædagogen forstå sin rolle i en virkelighed fyldt med disse modsatrettede krav og forventninger?