Tag: embedsfolk

  • Stop mcdonaldiseringen af vores daginstitutioner!

    I Danmark er der kommuner, der ønsker at organisere daginstitutioners arbejde med børns læring og trivsel på samme måde, som McDonald’s organiserer arbejdet med at vende burgere. Det skal give et så effektivt dagtilbud som muligt. Men det er hverken sund kost for børnene eller de voksne i daginstitutionerne!

  • Prioriter pædagoger og skær djøfere væk!

    Når pædagoger og mange andre velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor i disse år oplever store forandringer, så handler det i høj grad om hvordan vi styrer den offentlige sektor.

  • Hvad har danske børnehaver til fælles med McDonald’s?

    Politikere og embedsfolk har erklæret hellig krig mod de offentlige institutioners ineffektivitet. I jagten på besparelser og mere effektiv styring ser vi hvordan fast food-restauranternes principper langsomt bliver til dominerende dogmer i den offentlige sektor. Lige nu er vi nået så langt i udviklingen, at vi organiserer vuggestuer og børnehaver efter ét helligt forbillede, nemlig […]