Hvad har danske børnehaver til fælles med McDonald’s?

Politikere og embedsfolk har erklæret hellig krig mod de offentlige institutioners ineffektivitet. I jagten på besparelser og mere effektiv styring ser vi hvordan fast food-restauranternes principper langsomt bliver til dominerende dogmer i den offentlige sektor. Lige nu er vi nået så langt i udviklingen, at vi organiserer vuggestuer og børnehaver efter ét helligt forbillede, nemlig McDonald’s. Læs videre “Hvad har danske børnehaver til fælles med McDonald’s?”

Stop undermineringen af børnehavernes succes!

Den ene undersøgelse efter den anden påviser, at børn der går i gode daginstitutioner med uddannet personale klarer sig bedre senere i livet. En succes der kan måles på børnenes karakterer i folkeskolen og i sidste ende på Danmarks konkurrenceevne. Imens er politikerne i gang med at kaste succesen overbord i jagten på besparelser og kontrolmani. Læs videre “Stop undermineringen af børnehavernes succes!”

Læreprocesser, didaktik og barnet som subjekt

Samfundet stiller store krav til pædagogerne i børnehaven gennem lovgivning og kommunale temaplaner. Børn skal både opdrages til at indordne sig samfundets normer og samtidig være unikke individer der tager demokratisk stilling. Men hvordan kan pædagogen forstå sin rolle i en virkelighed fyldt med disse modsatrettede krav og forventninger? Læs videre “Læreprocesser, didaktik og barnet som subjekt”