2018 bliver børnenes år i Viborg kommune

Kære kommunalpolitikere. Nu tager vi hul på 2018. Et år der må komme til at stå i børnenes tegn. Det var nemlig en fornøjelse at følge med i sidste års valgkamp, hvor byrådskandidaterne havde børnebrillerne på, og debatten var præget af viljen til at skabe bedre forhold for vores børn.

viborg-folkeblad
Læs også læserbrevet i Viborg Stifts Folkeblad

Nu i det nye år venter det hårde og vigtige arbejde med at give børneområdet det tiltrængte løft. Og her er jeg faktisk meget positiv, da Viborg Byråd allerede inden valget besluttede at give 28 mio. kr. mere til arbejdet med vores børn og unge i kommunen.

Nu skal pengene bare udmøntes, så det kan mærkes ude ved børnene, de unge og medarbejderne i daginstitutionerne, fritidstilbuddene og skolerne.

Derfor kan man glæde sig over konstitueringsaftalen, som stort set alle partier støtter op omkring. Der står nemlig, at Viborg skal være “Børnenes og børnekulturens kommune”. Det lover godt!

Derfor er der også en helt klar forventning om derude, at de øgede ressourcer også bliver omsat til en bedre normering i daginstitutionerne – og dermed mere tid til at skabe den nødvendige nærhed og kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Desuden er 2018 et helt afgørende år for daginstitutionsområdet. Den nye styrkede pædagogiske læreplan træder i kraft og skal sikre et tiltrængt fagligt løft i vuggestuer og børnehaver.

Kommunen bør her støtte op om læreplanen, der er et skridt væk fra skolificeringen af hele daginstitutionsområdet – og styrker legens betydning for børnene.

Jeg synes, Viborg Kommune her skal følge det spor, der er lagt med “Det fælles grundlag for børns læring”, der også bygger på en bred forståelse af læring og sætter pædagogerne og deres faglighed i spil.

Hør med andre ord på pædagogerne. Ikke flere dokumentationskrav. Støt op om læreplanen og højere faglighed.

På skoleområdet bør man først og fremmest sikre, at udmøntningen af de nye penge kommer ud til børnene og de unge, så skolepædagoger og lærere i fællesskab, med hver deres faglighed, kan sikre stærke læringsmiljøer med en bred læringsforståelse og en varieret skoledag.

Men sandelig også styrke og bygge bro til fritidstilbuddene, så vi kan hjælpe de unge, der i disse år forlader folkeskolen, til også at få en uddannelse.

Viborg har alle muligheder for at blive “Børnenes kommune”, det kræver vilje, godt lederskab og tæt dialog med dem, der udfører det praktiske arbejde med vores børn hver eneste dag.

God arbejdslyst – og husk at beholde børnebrillerne på i 2018.