Daginstitutioner skal med i regnemodeller


Gode normeringer i daginstitutionerne giver økonomiske gevinster til samfundet. Det slås fast i en ny vismandsrapport. Derfor er der grund til at revidere de skattelettelses-forherligende økonomiske regnemodeller, så de også tager højde for de dynamiske effekter, som investeringer i velfærd har.

Normalt hører vi – især borgerlige – politikere lovprise skattelettelsers effekter på økonomien. Vi hører tit mantraet: “Lettelser i indkomstskatten vil få borgerne til at arbejde mere”.

Men er det nu hele billedet?

Det Økonomiske Råds nyeste vismandsrapport dokumenterer, at der også er dynamiske effekter ved f.eks. normeringen i daginstitutionerne.

Normeringen i daginstitutionerne påvirker erhvervsdeltagelsen blandt forældrene. F.eks. kan det få forældre på barsel til at vente længere, inden de afleverer deres barn i en vuggestue, når de oplever, at der ikke er pædagoger nok.

Det afføder, at den ene eller begge forældre tager længere tid om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og det påvirker samfundsøkonomien negativt.

Som det er nu i Finansministeriet, kan man stort set kun skabe beskæftigelse ved at skære i ydelserne eller uddele skattelettelser. Men hvad hjælper det, når en skattelettelse, der skulle skabe beskæftigelse, fører til nedskæringer i daginstitutionerne, som så igen skaber nye negative dynamiske effekter og dermed føre til yderligere tab på Finansministeriets bundlinje.

Derfor er det tid til at stille spørgsmålstegn ved de eksisterende regnemodeller.

Hvis politikerne systematisk undlader at tage højde for dette, vil det ifølge vismændene “kunne føre til en fejlvurdering af økonomiens fremtidige kapacitet og få betydning for eksempelvis vurderinger af det langsigtede vækstpotentiale og den finanspolitiske holdbarhed”.

viborg-folkeblad
Indlægget blev bragt som læserbrev i Viborg Stifts Folkeblad

Altså afdækker rapporten, at politikerne indtil nu har truffet beslutninger på et skævt grundlag. Og det må der rettes op på nu!

Derfor kan der ikke være nogen anden vej end at skabe et ordentligt sæt af regneregler, hvor de dynamiske effekter fra daginstitutionerne og resten af velfærdsområdet er regnet med.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.