BUPL skal være mere synlig og nærværende


Pædagogerne har krav på en fagforening, der kæmper for deres indflydelse, arbejdspladser og vilkår – også i fremtiden! Og for at kunne følge med tiden skal BUPL MidtVestjylland derfor arbejde for at komme i tættere kontakt med medlemmerne og være mere synlige i offentligheden.

BUPL MidtVestjyllands generalforsamling blev afviklet i oktober og 130 medlemmer deltog. Og selvom det er større opbakning end de sidste år, så er det langt fra imponerende set i lyset af, at der er omkring 4000 medlemmer i fagforeningen.

Læs også artiklen i BUPL MidtVestjyllands medlemsblad.
Læs også artiklen i BUPL MidtVestjyllands medlemsblad.

Selvom den vigende tilslutning ved generalforsamlinger nok er en generel tendens i vores samfund, så skaber det et problem i BUPL MidtVestjylland, hvis generalforsamlingen er der, hvor medlemmerne primært kan få viden om og indflydelse på BUPL’s arbejde.

Derfor er der brug for at forandre og forny det BUPL vi kender – eller rettere måske ikke kender. For spørgsmålet er, om vi som BUPL-medlemmer kender BUPL godt nok?

BUPL skal kommunikere bedre og skarpere!

Hvis medlemmerne skal kende BUPL bedre, er det afgørende, at pædagogerne kan se, at BUPL kæmper for deres sag. Det går efterhånden bedre på landsplan, men på det lokale plan halter vi bagefter.
Derfor kommer BUPL MidtVestjylland ikke udenom at blive skarpere og bedre til at kommunikere i både nyhedsmedier og sociale medier.
Det skal vi dels fordi vores budskaber skal være tydelige og synlige for alle. For medlemmerne, der skal vide, at vi kæmper for deres sag. Men så sandelig også, så pædagogernes stemme kan høres hos beslutningstagerne, når f.eks. de kommunale budgetter skal vedtages.

BUPL skal tættere på medlemmerne

Det helt afgørende for BUPL er, at være pædagogernes stemme og dermed være med til at give pædagogerne indflydelse. Også på dette punkt er BUPL MidtVestjylland udfordret.
Det paradoksale er, at flere medlemmer føler det er svært at blive hørt i og få indflydelse på BUPL, men at der sådan set er en BUPL-repræsentant på deres arbejdsplads, nemlig tillidsrepræsentanterne, som hvert enkelt medlem kan være med til at vælge og ”klæde på”.
For mig at se er tillidsrepræsentanterne nøglen til at styrke BUPL’s kontakt til medlemmerne. Men noget tyder på, at vi ikke har været gode nok til at udnytte tillidsrepræsentanternes potentiale.
På den måde må det at forbedre kommunikationen udadtil – til offentligheden – og indadtil – til medlemmerne – i de kommende år være en bunden opgave for BUPL MidtVestjyllands bestyrelse.

Det vil jeg i hvert fald arbejde for – og jeg håber I vil være med!