Pædagoger i ledelsen giver en bedre skole


Da jeg besøgte Møllehøjskolen for at se hvordan pædagoger kan arbejde med understøttende undervisning, talte jeg også med den administrative leder, som også er SFO-leder og pædagog. Ledelse er nemlig vigtig for at få lærer-pædagogsamarbejdet til at fungere.

Lars Johannsen er pædagog og leder af SFO’en, ”Mølleriet”, og samtidig administrativ leder på Møllehøjskolen. ”Vi er alle en del af skolen – både fritidsdelen og undervisningsdelen.” siger han.

Læs også artiklen i BUPL MidtVestjyllands medlemsblad.
Læs også artiklen i BUPL MidtVestjyllands medlemsblad.

På Møllehøjskolen har lederne et team, ligesom hver årgang har et team af både lærere og pædagoger.

Faktisk består skoleledelsen på Møllehøjskolen af to pædagoger og to lærere.

Leder-teamet består af:
– Skolelederen, Kirsten, som er lærer.
– SFO-leder og administrativ leder, Lars, som er pædagog.
– Pædagogisk leder, Ane, som er lærer.
– Og klubleder, Dan, som er pædagog og i øvrigt IT-ansvarlig på hele skolen.

Samlet set bliver de til en stærk ledelse, hvor både lærernes og pædagogernes faglighed er repræsenteret. Og det er en af hemmelighederne bag, at den understøttende undervisning og lærer- og pædagogsamarbejdet lykkes, mener Lars Johannsen.

”Jeg ser det som en styrke, at der både er lærere og pædagoger ansat. Også at pædagogerne er en del af undervisningen. Pædagogerne er meget orienteret omkring relationsarbejdet og trivselsarbejdet. Og selvfølgelig er det lærerne, der underviser og skal have mere fokus på det didaktiske. Men både lærere og pædagoger arbejder med læring, relationer og trivsel. Spørgsmålet er, hvordan de enkelte børn lærer bedst? Og her tror jeg kombinationen af de to fagligheder er en styrke.” siger han.

Derfor er det, ifølge Lars, en fordel med pædagoger i ledelsen, så skolen kan indrettes med det for øje, at børnene skal ses fra flere perspektiver, som er farvet af forskellige fagligheder. Og så er det afgørende, at der ikke kun er lærere i skoleledelsen, siger han.

”Jeg synes, jeg har nogle dygtige leder-kollegaer, men de har trods alt ikke arbejdet på gulvet, som pædagog. Det har jeg. Vi har også et forskelligt teoretisk udgangspunkt. Derfor synes jeg vi supplerer hinanden meget godt. Vi har mange snakke, hvor lærerne taler ud fra den verden, de står i og vi taler ud fra den verden, vi står i. Og der skal vi finde hinanden – og det synes jeg vi er gode til. Så jeg tror det er en god ting, at der er pædagogfaglighed med i skoleledelsen.” forklarer han.

To ligeværdige fagligheder
På Møllehøjskolen er lærere og pædagoger nemlig ligeværdige – og så nytter det ikke noget, at pædagogernes faglighed ikke er repræsenteret i ledelsen, mener Lars Johannsen.

”Vi har ikke noget ’lærerværelse’, men vi har et personalerum. Vi har en skole, hvor vi har undervisning, SFO, klub og service. Når vi siger ’skolen’, så dækker det det hele. Andre steder siger de tit ’lærerne’, når de hentyder til personalet på deres skole, men her siger vi ’personalet’ eller ’lærere og pædagoger’” forklarer han.

For ledelsen på Møllehøjskolen handler det om, at italesætte, at personalet er en del af et fælleskab og have forståelse for og respekt for hinandens fagligheder. Og forståelsen ville være sværere at få etableret, hvis pædagogerne ikke var en del af ledelsen, mener Lars Johannsen.

,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.