En moderne kampdag for løsning af nutidens problemer


Den 1. maj er Arbejdernes Internationale Kampdag. Det er dagen, hvor Socialdemokraterne, venstrefløjen og fagbevægelsen gør status over de politiske resultater, de har nået. De synger. De fester. Og de kommer med bud på, hvad det store socialdemokratiske projekt er.

Medierne og de borgerlige plejer denne dag at stille spørgsmålstegn ved, om 1. maj har sin berettigelse. Har arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet ikke sejret ad helvede til og dermed udspillet sin rolle? Skal der ikke ny og mere borgerlig politik til?

Dertil kommer lige nu, at Socialdemokraterne siges at være i sin hidtil største krise. Det socialdemokratiske bagland efterlyser »et socialdemokratisk projekt« – som om projektet var blevet væk, og de ventede på, at det kunne hentes tilbage på det lokale hittegodskontor.

Men den økonomiske krise har gjort, at projektet skulle være til at få øje på. Vi har mistet magten over vores økonomi til en løssluppen finanssektor.

Vi har mistet magten over vores velfærd til markedsgjorte bureaukrater i den offentlige forvaltning. Og vi har mistet indflydelse på vores arbejdspladser, der er blevet brikker i ansvarsløse aktionærers spil.

viborg-folkeblad
Læs også læserbrevet i Viborg Stifts Folkeblad

Tidligere har vi, generation for generation, levet i forestillingen om, at vi ville få bedre levevilkår end vores forældre. Men sådan er det ikke længere! Vi må forvente større økonomisk usikkerhed og mindre velfærd. Samtidig med, at vi skal arbejde mere. Det virker ikke retfærdigt – og det er den uretfærdighed, Socialdemokraterne mangler at modsvare.

Det er højrefløjens nyliberalisme og markedsfundamentalisme, der har affødt den globale økonomiske krise og dermed også de sociale kriser, der er fulgt i dets kølvand. Alligevel er det samme ideer, der får lov at definere vejen ud af krisen. Men nyliberalismen er en forkert vej!

Danmark blev ikke et samfund præget af frihed, lige muligheder og velstand ved blindt at underkaste sig et ureguleret markeds logik. Danmark blev et rigt samfund med fremgang for de fleste ved, at vi i fællesskab tog hånd om fremtidens udfordringer.

Derfor ligger Socialdemokraternes projekt begravet der, hvor vi finder svarene for, hvordan vi tager magten fra markedet og bureaukraterne og giver den tilbage til folket. Og derfor er 1. maj ikke bare en festdag, men også en moderne kampdag for løsningen af nutidens samfundsproblemer.