Jeg kæmper for mere tillid!


“Målinger, mistro og nedskæringer skal afløses af anerkendelse, tillid og bedre normeringer.”

Her kan du læse en artikel om mig og min sag. Artiklen er skrevet af Vibeke Bye Jensen og bragt i Børn og Unge i august 2013.

2 pædagoger til 20 børn i tre timer om dagen. Resten af tiden er børnene overladt til sig selv, kun overvåget af meget lidt personale. Sådan er normeringen i Viborg Kommunes daginstitutioner. Men det er ikke godt nok, hvis pædagoger skal kunne skabe et nærværende miljø, hvor børn kan lære og udvikle sig, mener Johnny Gaardsdal.

Han er stolt af at være pædagog. Men der skal kæmpes for at vinde en grundlæggende tillid til pædagogerne tilbage. En tillid til, at pædagoger via deres uddannelse ved, hvad der skal til for at øge kvaliteten i daginstitutionerne. »Kommunerne har fyret en masse pædagoger og i stedet ansat djøf’ere, som skal kontrollere og måle pædagogernes arbejde. Det giver måske mening at måle, hvor lang tid det tager at salte pomfritterne på McDonald’s. Men den indblanding og kontrol, vi som pædagoger er udsat for, tager bare tiden og vores nærvær væk fra børnene. Og er i virkeligheden et udtryk for manglende tillid til os,« siger han.

Antallet af djøf’ere i kommunerne er steget med 118 procent fra 2001 til 2011. I samme tidsrum er antallet af pædagoger steget med 8,3 procent, samtidig med at børnetallet er steget. De tal viser alt om, hvordan man har valgt at prioritere, mener Johnny Gaardsdal.

»Man har valgt en djøfisering af vores offentlige sektor, der betyder, at det handler om alle mulige teoretiske ting, der er langt væk fra, hvad der egentlig foregår i dag­institutionerne. Men pædagoger er uddannet til at kunne se, hvad der virker. Vi kan godt bruge teorier og analysere, hvordan teorierne kan omsættes til praksis. Så det er et problem, at vi skal hjælpe nogle djøf’ere med at få den samme oplevelse, fordi de ikke forstår, hvad der foregår,« siger han.

Tillid frem for manualer.

Det er på tide, at pædagogerne erobrer tilliden tilbage, mener Johnny Gaardsdal.

»De manualer, som man forlanger, vi skal bruge, er ikke lavet af pædagoger, og derfor passer de ikke til den måde, vi arbejder på. Jeg tror ikke, at vi er langt fra, at vi får et skema, hvor der står, at vi skal spille kort med et barn i så og så mange minutter. Og så skal vi bare krydse af, og når alle krydserne er der, så er det ensbetydende med, at vi har lavet god kvalitet i børnehaven. Den udvikling må vi kæmpe imod,« siger han.

Ingen kvalitet uden nærvær.

»Er vi flere pædagoger, og slipper vi for al målingsræset, kan vi skabe det helt specielle miljø, som pædagoger er mestre i at frembringe. Vi kan være nærværende og fange børnenes initiativer, følge dem og kvalificere dem med ny viden. På den måde skaber vi vidende, kreative og deltagende mennesker,« siger Johnny Gaardsdal.

Han finder det paradoksalt, at man taler så meget om vuggestuers og børnehavers betydning for, hvordan børnene klarer sig i uddannelsessystemet, mens antallet af pædagoger daler, og de, der er tilbage, er ved at bukke under, fordi de bliver presset af krav udefra.

»Hvis danske institutioner skal være med til at skabe en positiv spiral for børnene og fortsat være den succeshistorie, som mange rundt om i verden beundrer, så skal der være uddannet personale nok,« siger han.

»Kære borgmester Søren«

»Giv os tilliden tilbage, og fyr de mange djøf’ere, som I har ansat de senest år til at kontrollere os. Lyt så til din egen udvalgsformand, der har indset, at det står dårligt til i daginstitutionerne, og at det skyldes den normering, som er blandt de ringeste i landet. Gør, som han siger, at skønt børnetallet falder, så fasthold det nuværende udgiftsniveau, hvilket i praksis vil betyde en bedre normering. Så brug pengene på dem, der er tæt på borgerne, frem for på fjerne djøf’ere. Hvis I politikere vil gøre noget ved både normeringen og kontrolræset, så lover jeg, at jeg kan løfte kvaliteten for de børn, jeg har med at gøre.«

Johnny Gaardsdal til borgmester Søren Pape Poulsen (K)