Prioriter pædagoger og skær djøfere væk!


Når pædagoger og mange andre velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor i disse år oplever store forandringer, så handler det i høj grad om hvordan vi styrer den offentlige sektor.

Rainbow Stripes Background
Læs også indlægget på voresvirkelighed.dk

Formålet med de reformer, der er gennemført siden 90’ernes begyndelse, har været at effektivisere og forbedre velfærden, gennem en ny og mere effektiv styring af den skattebetalte service. En udvikling der paradoksalt nok har ført til et mere tungt og bureaukratisk system.

Som pædagog i en kommunal børnehave oplever jeg en offentlig sektor, som på det teoretiske plan er meget opsat på at levere. Levere service så effektivt som muligt. Og helst så hurtigt som muligt!

Det er ikke sjældent du hører en pædagog åbent overveje, hvordan han eller hun skal give mest mulig læring eller omsorg til flest mulige børn. Det gør pædagogerne fordi de er med i et system der bliver styret ud fra visse principper. Principperne er hentet fra styringsredskaber som New Public Management, LEAN og Performance Management.

Styringsredskaberne gør, at pædagogerne på den ene side fortælles hvordan de skal leve op til stadig mere detaljerede og målbare krav, forfattet er kommunens djøfere. Og på den anden side skal klare at leve op til kravene på stadig mindre tid og med færre ressourcer, som følge af de besparelsesforslag som selvsamme djøfere har præsenteret for politikerne.

Det presser pædagogen og gør det sværere at opnå det mål som djøferne og pædagogerne gerne vil opstille for arbejdet i børnehaven. Efterhånden må pædagogens faglige opfattelse vige for de krav der er opstillet af djøferne, godkendt af politikerne og siden implementeret af den lokale leder.

Det system har ført til en omfattende forandring af den måde vi organiserer børnehaverne på, men desværre også til, at det er blevet afgørende sværere at frembringe egentlig kvalitet i det pædagogiske arbejde.

Styringsredskabernes originale mål om at forbedre velfærden gennem decentralisering og en mindre bureaukratisk offentlig sektor har paradoksalt nok ført til det modsatte. Den offentlige sektor er blevet overtaget af djøfere som skal måle, dokumentere og standardisere alle led i de offentlige tilbud. Der er samlet set kommet 118% flere djøfere i den offentlige sektor fra 2001 til 2011. Til sammenligning er der i samme periode kun kommet 8,3% flere pædagoger til en endnu større stigning børn og brugere.

Djøfere er skam nødvendige ligesom pædagogen, læreren og sosu-assistenten. Men djøfernes antal og magt er en trussel mod både reel effektivitet og velfærdsmedarbejdernes arbejdsliv.

Derfor er der ingen vej uden om: Prioriter pædagogerne og andre velfærdsmedarbejderes arbejde og skær overskuddet af djøfere væk!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.