Stop undermineringen af børnehavernes succes!


Den ene undersøgelse efter den anden påviser, at børn der går i gode daginstitutioner med uddannet personale klarer sig bedre senere i livet. En succes der kan måles på børnenes karakterer i folkeskolen og i sidste ende på Danmarks konkurrenceevne. Imens er politikerne i gang med at kaste succesen overbord i jagten på besparelser og kontrolmani.

Rainbow Stripes Background
Læs også indlægget på voresvirkelighed.dk

Jeg er selv pædagog. Fra børnehaven kender jeg Hjalte. Han er fem år og så “Jul i Valhalla” i december måned. Efter juleferien gav han udtryk for, at de gamle nordiske guder var utroligt spændende. Med hans egne ord: “Ham Loke dér, er bare mega sej. Kan du fortælle mere om ham, Johnny?” Og “JA” svarer jeg. Det kunne jeg godt. FORDI jeg som pædagog er uddannet til at tage udgangspunkt i børnenes initiativer og hjælpe dem med at udvide deres horisont og udforske deres kreativitet i de emner de interesserer sig for. Og derfor beslutter jeg, Hjalte og flere andre børn også at lave et projekt om Valhalla, Loke og de andre nordiske guder. Vi tager på biblioteket og låner bøger. Vi maler, klipper, klistrer og hænger op på væggen. Snakken går og børnene spørger og spørger og jeg svarer, så godt jeg kan, og kan jeg ikke svare kigger vi sammen i bøgerne efter svaret. Alt imens et landskab fra den nordiske mytologi, formet af papir, karton og tape, farvet af tusser og farvekridt, kommer til syne på væggen, undrer vi os og griner af de ting der er sjove og lidt mærkelige ved den nordiske mytologi. Hjalte kigger op på mig, jeg kan se, han synes det er sjovt og spændende. De andre arbejder ivrigt ved bordet sammen med ham – de synes også det er spændende.

Sådanne aktiviteter er det, at pædagogerne i de danske daginstitutioner er mestre i at frembringe. Vi pædagoger kan fange børnenes initiativer, følge dem og kvalificere dem ved at tilføre ny viden i forløbet. Det er derfor de danske daginstitutioner skaber vidende, kreative og deltagende mennesker. Fordi pædagogerne kan følge børnenes initiativer og børnene føler sig taget alvorligt – og det avler en positiv udvikling hos børnene.

Det er også derfor det ene forskningsresultat efter det andet påviser, at pædagogerne gør en forskel. For nylig påviste en ny undersøgelse fra SFI, at det havde direkte effekt på børnenes karaktergennemsnit i folkeskolen om de havde været i daginstitution eller ikke. Konklusionen er at jo mere kontakt et dansk barn har haft til engagerede og uddannede pædagoger tidligt i deres liv, jo større er chancen for, at de får en højere uddannelse.

Højere uddannelse ved vi har direkte positiv effekt på den danske konkurrenceevne og dermed på jobskabelsen og i sidste ende på den velstand vi har i Danmark. Dermed kan man med rette påpege, at kvaliteten i daginstitutionerne har bemærkelsesværdig stor indvirkning på Danmarks økonomi. De danske daginstitutioner er kort sagt en succes!

Man skulle derfor tro, at politikerne, i deres jagt på bedre økonomi og bedre PISA-undersøgelser, ville juble og satse på denne succes. Men NEJ!

Pædagogerne bliver færre til flere børn netop som følge af politikernes manglende vilje til at prioritere dette område. I Fredericia er det nu så alvorligt, at forældre sættes til at passe børnene i daginstitutionerne i stedet for pædagoger.

Samtidig indføres diverse kontrol og evalueringssystemer der pålægger pædagogerne at bruge mere tid på at evaluere deres arbejde for, at kommunens embedsfolk kan kontrollere hvad pædagogerne arbejder med.

Pædagogerne i daginstitutionerne oplever derfor i stadig større grad, at tiden med plads til nærværende aktiviteter, som den jeg havde med Hjalte, forsvinder. Og hvis nærværet forsvinder, forsvinder succesen også.

Når pædagogerne bliver presset på tiden, afskæres de muligheden for at opfange børnenes initiativer. Når initiativerne ikke opfanges af pædagogerne, kan pædagogerne ikke støtte børnene i at følge deres initiativer og heller ikke kvalificere dem med ny viden. Børn vis initiativer ikke bliver fulgt op på føler ikke, at de bliver taget alvorligt. Og på den måde vil Hjalte ikke få lov til at udforske sin interesse og landskabet og de nordiske guder kommer ikke op på væggen. Og politikerne risikerer dermed at underminere hele daginstitutionernes succes!

Det betyder med andre ord, at når pædagogen bruger mere tid på at dokumentere og evaluere aktiviteterne får de samtidig mindre tid til at opretholde nærværet og kvaliteten i selvsamme aktiviteter.

Det giver ikke mening!

Kæden hopper helt af når vi ved at længere oppe i systemet sidder embedsfolk som skal forholde sig til evalueringer og dokumentation for at kontrollere, at daginstitutionerne forbliver en succes. Det er jo netop på grund af mangel på lønkroner, at pædagogernes tid bliver mindre, men hos embedsmanden bruges lønkroner på at kontrollere den succes som nu er truet

Hvad skal vi med kvalitetskontrol når kontrollen bevirker dårligere kvalitet? Og succesen forsvinder?

Og hvordan kan vi acceptere dårlig kvalitet når det giver en dårligere konkurrenceevne for os alle?

Det korte svar er, at det kan vi ikke

Derfor er der kun én vej. Stop undermineringen af de danske daginstitutioner. Spar penge på embedsværkets kontrolsystemer og prioriter i stedet pædagogernes tid til pædagogisk arbejde. Kun på den måde kan Hjalte forsat tage initiativer, udforske sine interesser og daginstitutionerne, også i fremtiden, være en succes!

,